Rakenne avausRakennenäytteet ja tutkimukset

 

Rakenne avaukset

Rakenne avauksen kautta voidaan rakennnetta tarkastella laajemmin.

Se mahdollistaa tunnistamaan käytetyt rakennustarpeet ja sen kautta pystytään tekemään kosteusmittaukset sekä ottamaan materiaalinäytteet.

Riittävän iso avaus rakenteeseen antaa luotettavan kuvan mahdollisesta vauriosta ja siihen johtaneista syistä.

Näytteet

Tarvittaessa otan materiaalinäytteet sekä ilmanäytteet.

Materiaalinäytteet otetaan yleensä koiran ilmaisemista kohdista, lisäksi on hyvä ottaa vertailunäyte vastaavasta rakenteesta muualta rakennuksesta

Ilmanäytteet kannatta ottaa pääasiassa talviaikaan. Ilmanäytteet kannattaa ottaa Andersenin 6-vaihe keräimellä mikäli epäilään mikrobiperäistä ongelmaa.

Ilmanäytteitä kannattaa ottaa myös silloin jos koirat eivät ilmaise ja tilassa oireillan. Silloin ilmasta otetaan VOC-näyte, sillä saadaan selville materiaaleista lähtevät epäpuhtaudet.