Asiakkainani on niin kuntia kuin esimerkiksi muita sisäilmatutkimuksia tekeviä yrityksiä ja mm. lakiasiaintoimistoja. Näille tarjoamamme palvelut ovat pitkälti samoja kuin yksityisillekin.

Olen erikoistunut suurten kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen. Tilankäyttäjillä voi olla oireilua tai tiloissa voidaan havaita poikkeavia hajuja. Tarvittavien korjausten selvittämiseksi on hyvä aloittaa kartoituksella ja homekoiratutkimuksella, jolloin rakennuksen tilasta voidaan saada hyvä käsitys. Homevauriot on mahdollista paikantaa suurissa kiinteistöissä kustannustehokkaasti rakennusalan ammattilaisen ja homekoiran avulla.

Koiraa käytetään sekä ennakoivilla kierroksilla että havaittujen hajulähteiden selvittämiseen. Tutkimuksessa koiran rooli on osoittaa tarve tarkempaan tutkimukseen ja alustavasti paikallistaa mahdollinen mikrobiongelma. Yleensä mikrobivauriot ovat piilossa, eikä ihminen ei pysty havaitsemaan niitä rakenteita purkamatta

Sisäilmaepäilyissä saadaan koiran avulla mahdollinen ilmavuotopaikka paikallistettua nopeasti. Näin tarkemmat tutkimukset voidaan heti kohdistaa oikealle alueelle. Sama pätee silloin, jos koira ei ilmaise tiloissa mitään, jolloin tutkimukset voidaan keskittää muualle.

  1. Sisäilmaongelmaisten rakennusten alkututkimukset
    • Oirekyselyjen avulla selvitetään tarkemmat tutkimustarpeet
  2. Homekoiratutkimuksella voidaan todeta ne kohdat, joihin jatkotutkimukset kohdistetaan
  3. Pystyn tekemään tarvittavat rakenteiden avaamiset ja jatkotutkimukset yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
Terveet tilat 2028