Ostajan tulee tietää, mitä on ostamassa ja myyjän tulee tietää, mitä on myymässä.
Selvittämällä rakennuksen kunto etukäteen ennen kauppoja saadaan varmimmin väitettyä riitelyt kaupan virheistä. Taloriidat ovat kalliita, eikä niissä yleensä ole voittajia.

Ostajalla on selonottovelvollisuus ostamansa asunnon kunnosta.
Tämä tarkoittaa sitä, että ostajan on tutustuttava kohteeseen huolellisesti.
Ostaja ei voi myöhemmin esittää vaatimuksia virheistä, jotka hän on kohdetta aistinvaraisesti tutkimalla tai asiakirjojen perusteella tiennyt.

Myyjällä on tiedonantovelvollisuus.
Se tarkoittaa, että myyjän on kerrottava ostajalle ne tiedot, jotka voivat vaikuttaa kohteen arvoon.
Ostajalle on kerrottava muun muassa myyjän tietämistä puutteista ja talon historiasta, kuten korjauksista, vesivahingoista ja sisäilmaepäilyistä.
Kaikki tutkimusraportit on luovutettava ostajalle ennen kauppoja, ja myös hajuista ja asukkaiden oireilusta tulee kertoa.

Yleinen harhaluulo on että virhevastuuta koskevat kiinteät määräajat.
Tosiasiassa havaittuihin tai havaittavissa olleisiin virheisiin on vedottava kohtuullisessa ajassa.
Homekoiran avulla voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti saada selvyys mahdollisista homevaurioista. Koiran havaintojen jälkeen on myös tärkeää tehdä tarkemmat jatkotutkimukset, jotta saadaan selville korjauslaajuus ja korjausten kustannukset.

(Suomen homekoirayhdistys)

Kategoriat Yleinen